چه کارهایی انسان را به رضوان خدا میرساند؟
67 بازدید
تاریخ ارائه : 5/20/2013 4:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

سلام.

چه کنیم که به رضوان خدا برسیم؟ و یا چه کارهایی ما را به رضوان خدا می رساند؟

حضرت امام جواد (ع) فرمودند: سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می رساند

 ۱- زیادی استغفار

۲- نرمخویی

 ۳- صدقه بسیار دادن

ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی کثرة الاستغفار و لین الجانب و کثرة الصدقة

 (مسند الامام الجواد ، ص247)